febr. 18, 2014
Centre Andorra Sostenible

L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp fa un estudi de tres anys sobre el consum de paper a l’escola

paper

La comissió Escola Verda de l’EASE d’Encamp ha estudiat el consum de paper associat a l’activitat de l’escola durant els cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012. El treball sistemàtic ha centrat la seva atenció en la reprografia feta al propi centre així com al servei del Govern i en el nombre d’impressions fetes per professors, direcció i secretaria del centre. Els resultats obtinguts mostren una clara tendència a l’increment del nombre total de paper per reprografia i impressions emprat al Ccntre, passant de 402.534 fotocòpies anuals a 609.024 el curs 2012-2012, un augment del 51 %. En termes relatius, l’estudi també mostra que aquest consum en relació amb el nombre d’alumnes ha passat de 1.262 fotocòpies per estudiant a una mitjana de 1.442 fotocòpies per alumne i any.

Alhora, la comissió Escola Verda ha confeccionat una sèrie d’indicadors de l’impacte ambiental d’aquest consum de paper. Així, segons aquest estudi, en els tres anys considerats el paper consumit ha provocat la tala de 124 arbres i ha causat l’emissió de 25.381 kg de CO2 i la contaminació de 769.133 litres d’aigua.

Aquesta activitat de diagnosi ambiental s’ha completat amb propostes de millora i iniciatives de comunicació i educació ambiental destinades a sensibilitzar tota la comunitat educativa sobre la necessitat d’implementar mesures de prevenció del consum de paper.

Moltes felicitats per la vostra feina!

Comments are closed.