oct. 1, 2014
Centre Andorra Sostenible

Nova monografia Escola Verda: Els processos participatius

COL5

El Centre Andorra Sostenible ha editat una nova publicació del projecte Escola Verda que porta per títol Els processos participatius i que té per objectiu aportar idees i dinàmiques per millorar la participació a l’escola.

En aquest document trobareu una explicació de la importància i els beneficis que té la participació en el propi fet educatiu i en els projectes de centre, com és el cas de l’Escola Verda. Alhora, la monografia ofereix un ventall de propostes i dinàmiques de participació que ens ajudaran a treballar objectius i accions tant a les comissions Escola Verda dels centres com amb el conjunt dels alumnes i la resta de membres de la comunitat educativa, com ara famílies, docents o personal no docent. En són exemples les enquestes, els debats, els jocs de rol, els quadres DAFO o les línies de temps i tendència.

Les descripcions van acompanyades d’annexos en els quals trobareu exemples pràctics de com portar a terme aquestes dinàmiques de participació.

Al seu torn, aquesta monografia és la primera d’una sèrie de publicacions que tindran per objectiu oferir eines pràctiques i propostes per treballar aspectes concrets de la sostenibilitat del dia a dia als centres educatius. En aquest sentit, les properes entregues, actualment en preparació, estaran dedicades a la millora de la sostenibilitat a les sales de mestres sostenibles així com a consells i bones pràctiques per fer ambientalment més responsable la cuina dels centres escolars.

La monografia Els processos participatius es pot descarregar a la secció “Documents” d’aquest blog o bé seguint aquest enllaç.

Comments are closed.